Når jeg blir stor…

Nå er det sikkert gått mer enn et halvår siden jeg fikk forespørsel om å skrive om studiet mitt og jeg sa blatant ja og ble så glad som jeg alltid blir når dere foreslår noe jeg kan skrive om. Så ble dager til uker og uker til måneder, og det innlegget har rett og slett ikke kommet.

Før nå.

For nå, mine kjære venner, skal jeg fortelle dere om lektorstudiet ved NTNU, årene jeg har gått, fagene jeg har tatt og erfaringene jeg har gjort meg. Les til øyet blir stort og vått!

FØRSTEÅRET (2010/11)
Fersk ut av videregående startet jeg på årsstudium i psykologi ved NTNU Dragvoll. Her fikk jeg masse venner – noen av de beste jeg har i dag, fire år etter – men det faglige var så som så for min del.

Da jeg tok denne årsenheten var følgende emner med: Psykologiens historie, metodologi (populært kalt metode), kognitiv psykologi, exphil (examen philosophicum), utviklingsspykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og biologisk psykologi (nå er exphil byttet ut med emnet abnormal psykologi). Jeg klarte å stryke på exphil-eksamen, men tok den opp på våren og da gikk det bra!

Kommentar på psykologi: Mange tror man skal begynne med psykoanalyse i førsteåret (altså, ingen driver med psykoanalyse lenger, men dere tar poenget), men her er det veldig grunnleggende som jo er forståelig siden det er kun en innføring. Likevel tror jeg mange synes dette året kan være litt tungt og lite motiverende. Jeg var ikke motivert i det hele tatt, men det hang sammen med at jeg innså at jeg ikke skulle bli psykolog, og dermed virket året ganske bortkastet. Nå er jeg derimot veldig glad for at jeg fullførte, for nå kan jeg ha psykologi som tredje undervisningsfag når jeg går ut i arbeid! Og selv om jeg virker veldig negativ, så er emnene interessante – det synes jeg fortsatt – men det er en del lesing og man må ha motivasjonen på plass.

ANDREÅRET (2011/12)
Halvveis i psykologiåret bestemte jeg meg for å ta engelsk årsstudium og i alle fall gjøre noe jeg likte før jeg gikk videre. Også her fikk jeg en del fine venner, men siden jeg heller hang med psykologivennene mine ble det bare noen få jeg fremdeles har jevnlig kontakt med.

Emnene jeg tok dette året var: Global engelsk, exfac.: språk og litteratur, litteratur: drama og lyrikk, språkferdighet, språkvitenskap, litteratur: prosa og kulturkunnskap. Nå er også denne enheten endret litt på, uten at jeg har så mye innsikt i akkurat det.

Kommentar på engelsk: Jeg likte denne årsenheten skikkelig godt. Endelig var det noe jeg interesserte meg for og fikk ordentlig til! Foreleserne var jevnt over gode, og spesielt kulturkunnskap gikk veldig bra. Hurra for engelsk! halvveis i skoleåret bestemte jeg meg for å overføres til lektorutdanningen, så så motivert ble jeg av dette året.

TREDJEÅRET (2012/13)
Når man går lektor ved NTNU har man i utgangspunktet to undervisningsfag. Mitt førstefag var (selvfølgelig) engelsk, og jeg gikk fransk dette året for å få 60 studiepieng i undervisningsfag 2. Jeg kjente ingen i klassen, og siden jeg var der så sjelden ble jeg heller ikke kjent med noen. Det høres kanskje litt trist ut, men det gikk veldig fint (jeg syntes alle jentene i klassen var smiskete og ekle uansett, så det var ikke sånn at jeg ville bli kjent med dem)(ja, der har du meg).

Emnene jeg tok var: Fransk basisfag, fremmedspråk og samfunn, ex.paed (innføring i pedagogikk), litteraturhistorie og litterær analyse, moderne fransk kunnskap, språk og litteratur og til slutt grammatikk og fonologi. Også her er det foretatt endringer, i hvert fall på navnene, så jeg vet ikke om det er de samme fagene eller ikke. (hvorfor må de endre på ALT!?)

Kommentar på fransk: Veldig mye rot. Nesten alle foreleserne og emnekoordinatorene er franske, og franskmenn virker ikke så enorm strukturerte at det gjør noe. Veldig lite oppdateringer på It’s Learning (selv om studenter bes sjekke siden daglig) og veldig mye jeg måtte spørre om – hele året. I tillegg var nivået veldig mye høyere enn antatt. Jeg gikk ut med 6 i fransk 2 fra videregående og skulle dermed ha null problemer med å henge med, siden forhåndskvalifikasjoner ble beskrevet slik: “studiet forutsetter at du har kunnskaper tilsvarende c-språk fra ungdomsskole/videregående skole”. Noe jeg altså hadde/har, men likevel, når en franskmann/-dame står og rabler i vei på morsmålet sitt og du sitter der og har fransk som tredjespråk er det litt vanskelig. Likevel gikk det relativt bra dette året også, selv om jeg hadde migrene mesteparten av tiden og nesten aldri kom på forelesningene. Når det gjelder foreleserne var det litt både og: Vi hadde én som startet sin første forelesning med å rakke ned på det norske demokratiet og hevde at Franskrike var verdens beste stat (ja, hvem liker vel ikke litt korrupsjon og dårlig økonomi?), så han var midlt sagt utålelig. Så var det en dame som jeg synes er helt utrolig flott, og hun er kjempeflink. Så det var altså både bra og dårlig, og så noen midt i mellom som var helt greie. Jeg endte opp med 52,5 studiepoeng i fransk, noe som betyr at jeg mangler et emne (=7,5 studiepoeng) for å ha “full pott” i undervisningsfag 2.

FJERDEÅRET (2013/14) – høst
Mitt første ordentlige år sammen med folk jeg faktisk skulle ha noe å gjøre med senere. I høstsemesteret tok jeg nemlig pedagogikk del 1, som vil si pedagogikk, fagdidaktikk i engelsk og fransk (begge undervisningsfagene) og praksis(!). I tillegg tok vi et tullefag som heter språk og danning, der alle fikk bestått og ingen ble særlig overrasket siden eksamen var en gruppepresentasjon på ti minutter. Jeg snakket i cirka et minutt, og fikk 7,5 studiepoeng. Tullefag.

Praksis var helt utrolig fint, for endelig fikk vi faktisk prøvd oss som lærere! Og jeg trivdes så godt og ble overbevist om at ja, jeg har valgt riktig. Samtidig var det ikke alt som gikk på skinner, for det var en god del rot, noe som tydeligvis hører med på PLU ved NTNU. Lite informasjon, ikke samsvar mellom det én sier og det en annen opplyser om, osv. Veldig frustrerende for oss studenter, siden det var en god del som måtte i orden innen da og da, og hvis vi gjorde feil var det ikke sikkert vi fikk fortsette med resten av kullet, osv. Heldigvis gikk alt i orden for de fleste.

FJERDEÅRET (2013/14) – vår
Jeg delte dette året i to for de to semestrene var så forskjellige. På vårparten tok jeg nemlig bare engelskfag sammen med mine medlektorer i engelsk, i tillegg til et psykologifag (for å få en hel årsenhet i psykologi) og jeg leverte eksamen i fagdidaktikk i engelsk på nytt – som et resultat av dårlig kommunikasjon fikk jeg nemlig ikke den karakteren jeg ville ha, så jeg tok eksamen en gang til og forbedret karakteren!

Emneoversikt: Language acquistion, litteratur og samfunn: science fiction, litteratur og nasjon og oversettelse, medias publikum (psykologi) og fagdidaktikk i engelsk.

Kommentar: Flotte fag, relativt gode forelesere (men som alltid, noen er både og) og interessant stoff. Jeg mottok min første A i language acquisition, noe som var veldig veldig fint, og så gikk det ikke så aller verst i de andre fagene heller. Flott å endelig ta fag ved et institutt som har orden i sakene så man slipper å ha dødsangst hver gang man sjekker It’s Learning i tilfelle det er noe man har gått glipp av.

FEMTEÅRET (2014/15)
Ja, da har vi kommet frem til skrivende stund. I høst tar jeg tre emner, og er seriøst blitt en masterstudent, noe som stresser meg litt. Jeg vet liksom ingenting om masteren ennå, og ikke går det an å finne ut noe særlig heller. Skummelt!

Emner: Litteratur og historie (med min yndlingsforeleser), språkferdighet (fransk, for å få 60 studiepoeng og dermed fullført undervisningsfag 2) og SPRÅK3000: teori og metode.

Vi har jo ikke kommet så langt ennå da, så jeg kan ikke si så mye, men jeg liker egentlig alle fagene så langt. Franskfaget er ganske enkelt, det går for det meste på oversettelse og forståelse og den ene foreleseren er hun ene damen på fransk som jeg liker, pluss en til som også er flink. Hurra! Litteratur og historie er også et fint emne, for det har bl.a. Atonement på pensumlista, og så er jo jeg en sucker for litteraturemner. Likevel har jeg valgt å skrive en master i språk, for jeg tok emnet SPRÅK3000 i stedet for LITT3000. Er fremdeles litt usikker på det valget, men nå er det for sent å ombestemme seg. Tenker jo at å skrive master om bilingualism på en eller annen måte hadde vært kjempespennende, så da har jeg kanskje valgt riktig likevel?

Til våren er det på’an igjen med pedagogikk, fagdidaktikk og praksis, og da skal jeg faktisk prøve meg på ungdomsskolen. Litt grugleding på gang angående det, men det går nok fint. Håper jeg.

Sjetteåret blir da masteråret, som jeg vet ingenting om, annet enn at jeg skal starte tidlig og snakke med folk. Takk til NTNU for all informasjonen…

 

LITT GENERELT OM LEKTORSTUDIET:
Lektor ved NTNU er et femårig studieprogram der du til slutt ender opp med en mastergrad. Man velger to undervisningsfag og tar til sammen en årsenhet med pedagogikk (tradisjonelt i tredjeåret på høsten og fjerdeåret på våren). Om du er interessert i å vite mer kan du lese her for generell lektorutdanning og her for språklektor (det jeg går).

LITT GENERELT OM PRAKSIS:
Man blir plassert på enten en ungdomsskole eller en videregående skole i første praksisperiode, og så på den andre i neste periode. Altså: Jeg var på videregående skole i 2013, så jeg skal på ungdomsskole i vår. Man skal innom begge. Man får tildelt en veileder som underviser i faget ditt, og så skal man ta over klassen hans/hennes i 6-8 uker (man har et visst antall timer man skal undervise, så det er opp til deg å få nok). Veileder skal observere deg mens du underviser, så snakker man om det etterpå. Det varierer litt hvor mye kontroll man får over hva som skal gjøres når, jeg hadde for eksempel to veldig ulike veiledere da jeg var ute i praksis sist.

Det jeg egentlig  si når det gjelder veiledere er at du må ikke være redd for å si fra hvis du synes noe skurrer. Vi er individuelle mennesker alle sammen, og noen går bare ikke over ens. Da tar du kontakt med NTNU sporenstreks, for praksis skal være en positiv opplevelse. Noen ganger kan man også støte på folk som egentlig ikke er så veldig interessert i å la studenten prøve noe selv og helst vil at du skal undervise akkurat som vedkommende selv gjør. Det synes jeg er feil, for dette er tiden man skal få prøve seg frem og finne ut hvordan man liker å jobbe – studenten skal ikke fungere som en kopi av veilederen, om dere da ikke er av samme oppfatning av hvordan ting skal gjøres da. 

Jeg kan jo si som så at jeg meldte fra om min veileder etter forrige periode fordi jeg syntes det var for mye som skurret. Det gikk ikke utover meg personlig, men det var mye jeg syntes ble veldig feil og som jeg syntes ble litt vanskelig å ta opp med veilederen min personlig. Dermed ble NTNU et mellomledd, slik at hun fikk nettopp den tilbakemeldingen uten at det ble en vanskelig situasjon for min del. Moral i historien er: SI FRA OM DET ER NOE DU SYNES ER GALT/FEIL/URETTFERDIG. Veileder er ikke Gud.

Ellers, noen praktiske råd: Vær tidlig ute. Vær renslig. Kle deg ordentlig. Vær forberedt. Vær konsekvent. Så går alt så fint, så.


Meg som lærer. Egentlig ikke tull. (whi)


Ok, det ble vel det lengste innlegget jeg har skrevet på veldig lang tid, med masser av info og erfaringer. Men slik må det nesten bli etter fem år på universitet, det hadde jo vært litt trist om jeg ikke hadde hatt noe å si etter såpass lang tid. Jeg håper dette kan være til hjelp for noen, eller bare interessant lesning for den som lurte på hva i all verden jeg har drevet med der oppe på Dragvoll så lenge. 🙂

 

I won’t translate this, I just won’t. This is a very long summary of my (almost) five years at university, and if you as an English-speaking person is interested, you can e-mail me at [email protected] and I’ll tell you all about it, I promise.

The sun always shines on tv

Nå er høsten her, og høst betyr sesongstart for egentlig alle TV-serier (unntatt Game of Thrones, Black Sails og Orange is the new black). I løpet av slutten på september og starten av oktober er de fleste i gang, og jeg har alt laget meg en liste over hvilke serier som jeg kan se de forskjellige ukedagene (men de sendes altså på amerikansk TV dagen før):

MANDAG

Brooklyn Nine-Nine (starter 28. september)

Once Upon a Time (starter 28. september)


The Walking Dead (starter 12. oktober)

TIRSDAG

The Originals (starter 6. oktober)

ONSDAG

Awkward (startet denne uka)


Faking It (startet denne uka)


New Girl (startet forrige uke)

FREDAG

The Vampire Diaries (starter 2. oktober)

I tillegg til disse holder jeg også på med Modern Family, og er nå cirka midt i sesong 3. Har også tenkt å sjekke ut den nye serien Gotham, som handler om politimannen Gordon før Bruce Wayne blir Batman. Spaaanande! Har du noen serier du vil tipse meg om?As it is autumn and (almost) all the TV shows are starting up again, I made a little list of what my TV week look like. I also watch Modern Family and am now in the middle of season 3, while I thought of checking out the new show called Gotham, featuring Detective Gordon in his days before Bruce Wayne became Batman. Do you want to recommend any good shows?

Wednesday wish: Oh So Lovely…


(ohsolovelyhandmade.bigcartel.com)

Jeg elsker fint undertøy! Da jeg så disse på en eller annen engelsk blogg jeg følger ble jeg helt forelsket, spesielt i den hvite. ÅH ♥ Dessverre var de litt i dyreste laget for min del, med en pris på over 20 pund pr. stk. Med frakt og toll i tillegg blir det rett og slett ikke verdt det for min del, men de var nå veldig fine å se på, da!


I love pretty lingerie, and especially these, which I discovered on some UK blog I follow. The white one is so pretty The price was a bit too high for my taste, as they are more than £ 20 each. With shipping and taxes in addition it’s just not worth it for me, but they are really pretty to look at, right?

Silent Treatment

I går hentet jeg en sending fra BliVakker.no på posten. Sammen med et par esker Pukka-te var denne fine saken i pakken:

Nok en Wet n Wild Color Icons Eyeshadow Trio, denne gangen i fargesammensetningen kalt “Silent Treatment”. Jeg er jo blodfan av “Walking on Eggshells”, men så denne (på tilbud) og syntes fargene så veldig fine og høststemte ut. Og det hadde jeg rett i! Eyelid-fargen (den nederste) var veldig fin og metallisk, og kommer nok best frem på de to nederste bildene.

Kun øyenskygge.

Med mascara og eyeliner.

Hva synes du?I picked up a little something-something at the post office yesterday: A couple of tea boxes from Pukka and this Color Icons Eyeshadow Trio from Wet n Wild in “Silent Treatment”. I’m a big fan of “Walking on Eggshells” from the very same range, but I like trying new stuff and these colours seemed very pretty and autumn-y – and I was right! I really like the metallic bottom colour, and it is very suitable for fall and winter, as I suspected. What do you think?

Easy

SOUNDTRACK: Highasakite – Lover, Where Do You Live?

Te i Mummikopp. Strikkegenser. Rød leppestift og et lag mascara på vippene.

Det er fint med høst. Når det er så kaldt at man ligger to timer under dyna selv om man er lys våken, bare fordi man kan. Når det største gjøremålet for dagen er å lage middag, som forøvrig blir middagspølser og potetmos. Billig og godt. Og ikke minst veldig raskt.

Sola skinner veldig fint i dag, men det er og blir høst. I går var det ikke fem grader engang da jeg dro hjem fra jobb. Skjerf, votter og refleks er det nye tilbehøret, og l’automne-lista blir stadig oppdatert. Sommeren er og blir min favoritt, men høst kommer inn som en god nummer to.

Litt tenksom i dag.

Saturday’s look

SOUNDTRACK: Surferosa – Saturday Night

Crop Missguided skirt Cubus

Products:
theBalm Sexy Mama Anti-shine Translucent Powder
theBalm Bahama Mama Bronzer
H&M Blusher: 01 Sweet Rose
Makeup Mekka Bright Luminizing Highlighter

 H&M Eyebrow Pencil: Dark Brown
Makeup Mekka Brow Sculpt: Brunette

Makeup Mekka Bright Luminizing Higlighter (as eyeshadow)
theBalm Schwing Eyeliner
theBalm Tall, Dark & Handsome Mascara

EOS Lip Balm: Strawberry Sorbet
Makeup Mekka Smooth & Creamy Hydrating Lipstick: It Girl 

Fashionable Monday


(lookbook.nu)

Hei og hopp! Nok en mandag er her, og jeg er trøøøtt. Det til tross skal jeg nå skrive førsteutkast til semesteroppgaven i litteratur og historie, for det skal nemlig leveres innen kl. 16 i ettermiddag. Skippertak, sier du!? Neida, that’s just how I roll… Jeg vet akkurat hva jeg skal skrive da, så det er ikke sånn at jeg er helt blank. Heldigvis! Jeg skal også på jobb i dag, og jeg burde ta bussen 13:20, så det betyr at jeg har ikke så sykt god tid på den oppgaven… Men det går bra, det går så bra! Er du en slik som gjør alt i skippertak, sånn som meg?Hi there! Monday is here, once again, and I am sooo tired. However, I am to write a first draft of an obligatory assignment in literature and history, because it’s due at 4 pm today. Postponing stuff to the very last day, as usual. Luckily I know exactly what I’m going to write! I also have to go to work today, and I should catch the 13:20 bus, so that means I don’t have too many hours to finish this… But it’ll all be fine, just fine! Are you a procrastinator, just like me?

Go, team, go!

En av de to toppene som fikk bli med meg hjem fra Oslo i helga. Den er fra H&M, så ikke så utrolig kult/nytt/eksotisk at det gjør noe, men jeg synes den er SÅ fin. Jeg har begynt å bli virkelig glad i rødt, så flere og flere plagg i kjærlighetsfargen finner veien til klesskapet mitt. Dette er da, surprise-surprise, en crop top, og den kostet så mye som 99 kroner.


One of the two tops that got to come home with me from Oslo last weekend. It’s from H&M, so not very exotic, but I really like it. Lately, I tend to get more and more red stuff, even though I haven’t really been a fan of the colour since… Ever. Surprise-surprise, this is a crop top, and it was 99 NOK.

thank God it’s Friday

SOUNDTRACK: Oh Darling – Gonna Be Yours

I dag våknet jeg av meg selv kl. 07:05 og tenkte “hei, hvorfor har ikke vekkerklokken ringt?”. Saken er den at jeg i går kveld glemte å sette på alarmen, men hva gjør vel det når man har innebygd vekkerklokke?

Uansett, kom meg på forelesningen som startet 08:15, dro ned til sentrum og vandret litt på Trondheim Torg. Akkurat nå pågår nemlig I ♥ SALG (fin miks av norsk og engelsk…), noe som betyr masse folk og tilbud på hele senteret. Jeg var såvidt innom Bik Bok men fant INGENTING (ja, dere leste riktig), kjøpte en julegave (ja, dere leste riktig) og dette:

En utrolig fin topp som kostet bare 30 kroner på H&M og en flaske Wild Argan Radiant Oil fra The Body Shop, som jeg fikk 20% avslag på på grunn av I ♥ SALG. Jeg er veldig glad i håroljer (denne er til både kropp og hår), men den jeg har nå (fra BabyLiss) er litt for oljete/tykk – den trekker liksom ikke inn i håret. Jeg har såvidt testet den jeg kjøpte i dag, og den er i hvert fall ikke så tung som den jeg har fra før! I tillegg luktet den kjempegodt og fikk håret mitt til å se litt sunnere ut allerede. Jeg badet nemlig i klorvann i går, og da ser håret mitt heeelt rart ut etterpå, uansett hvor godt jeg vasket det og hvilke produkter jeg bruker. Så jeg har et veldig positivt førsteinntrykk av Radiant Oil!

I kveld skal jeg og mamma passe nevøene mine, så jeg har med Aladdin på DVD og diverse godterier. Gleder meg på litt tantebarnkos! Håper dere får en kjempefin fredagskveld 🙂


I woke up at 7:05 today, wondering why my alarm didn’t go off. Well, the built-in alarm clock in my brain at least makes it impossible for me to oversleep! I attended a literature lecture at 8:15 before I went donwtown and wandered around the mall for a bit. Ended up buying a Christmas present (yes, that is correct) and the top and bottle of Argan oil you can see in the picture. The top was only 30 NOK, and I got the oil at 20% off due to a campaign sort of thing called “I ♥ SALG” – loving the language mix on that one… I have barely tried the oil on my hair, but as first impressions go, I really liked it.

My mother and I are babysitting my nephews tonight, so I’ve got Aladdin on DVD and some candy, ready for a night in with my darlings. I wish you all a great Friday! 🙂